Algemene Voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen

Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor reisdienstovereenkomsten
Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor pakketreisovereenkomsten
Algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor Gekoppelde Reisarrangementen

Bijzondere Reisvoorwaarden

1. De prijs
Afhankelijk van de gereserveerde diensten is het mogelijk dat een aantal van onderstaande bepalingen niet van toepassing is op de gemaakte boeking. Alle prijzen, toeslagen en kortingen gelden per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

1.1 De prijs omvat:
a) het vervoer heen en terug van reizigers en hun bagage volgens de specificaties van de offerte;
b) de luchthaventaksen zoals gekend op de datum van de prijsberekening, tenzij anders vermeld;
c) het vervoer heen en terug tussen de luchthaven en de verblijfplaats indien voorzien in de offerte;
d) het verblijf in een studio, appartement of hotelkamer met de maaltijden voorzien in de offerte;
e) de bijdrage voor de garantieverzekering;
f) de BTW volgens de gekende aanslagvoeten;

1.2 Niet inbegrepen zijn:
a) de kosten voor reispas, visum, inentingen en andere formaliteiten tenzij anders vermeld;
b) de dranken, tenzij anders vermeld;
c) de persoonlijke uitgaven en fooien;
d) de uitstappen die niet uitdrukkelijk als inbegrepen vermeld staan;
e) de reis- en bijstands- en annuleringsverzekering;

1.3 Kortingen en promoties
De promoties worden toegepast zoals vermeld in de offerte.

1.4 Voorkeur en essentie
De reiziger kan bij het boeken van zijn reis altijd een voorkeur opgeven (bijvoorbeeld een kamer op de hoogste verdieping, enz.), ook al wordt deze voorziening al of niet, met of zonder toeslag, aangeboden. De reisagent zal deze voorkeur overmaken aan de betrokken dienstverlener maar kan deze niet garanderen.
Indien deze voorkeur voor de reiziger van dergelijk belang is dat het al dan niet boeken van de reis ervan afhangt, spreekt men van een essentie. Dit moet wel bij de boeking duidelijk gesteld worden. De kosten voor een bevestigde essentieaanvraag bedragen € 25. Daarnaast kunnen door de dienstverlener nog extra kosten aangerekend worden.
Indien de essentie na de bevestiging aangevraagd wordt, gelden bij annulering na een negatief antwoord de gebruikelijke voorwaarden.
Bij late boekingen vanaf 14 dagen voor vertrek raden wij essentie aanvragen af, we kunnen wel steeds de vraag of opmerking meegeven als preferentie.
 
1.5 Extra kosten
Voor alle dossiers worden administratiekosten (€50 per dossier) aangerekend.
Voor uitzonderlijke dossiertypes worden extra administratiekosten aangerekend. Een (niet beperkend) overzicht:
– safari’s, rondreizen en cruises: €75 per dossier

2. Prijsberekening
De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle vermelde diensten, belastingen en taksen zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing en de mogelijkheden tot prijsaanpassing bepaald in artikel 5 van de Algemene reisvoorwaarden en in artikel 3 van de Bijzondere Reisvoorwaarden.

3. Prijsvorming
3.1 Verblijf en andere diensten in het buitenland
De prijzen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland werden berekend volgens de tarieven en wisselkoersen die op 12.04.2019 golden. Bij wijziging van de wisselkoersen na deze datum worden de prijzen voor verblijf en andere diensten in het buitenland niet herzien.

3.2 Heffingen en taksen
De heffingen en taksen die verschuldigd zijn voor de geleverde diensten werden eveneens berekend volgens de tarieven die op 12.04.2019 golden. Verhogingen of verlagingen van de heffingen en/of taksen na deze datum worden netto bij de reissom gevoegd respectievelijk netto ervan afgetrokken.

3.3 Vervoer per vliegtuig
3.3.1 Vakantievluchten
3.3.1a Mogelijkheid tot prijsaanpassing
Per overschrijding van de ‘geactualiseerde brandstofprijs’ met een volle schijf van € 20 boven € 784 /ton (d.w.z. eenmaal bij € 804 /ton, nogmaals bij € 824 /ton, enz.), wordt de reissom op de saldoafrekening netto verhoogd met het bedrag beschreven in de onderstaande lijst. Per daling van de ‘geactualiseerde brandstofprijs’ met een volle schijf van € 20 onder € 580 /ton (d.w.z. eenmaal bij € 560 /ton, nogmaals bij € 540 /ton, enz.), wordt hetzelfde bedrag netto in mindering gebracht van de reissom op de saldofactuur.
De geactualiseerde brandstofprijs is de gemiddelde brandstofprijs van de 3e maand voorafgaand aan de maand van afreis, berekend aan de gemiddelde wisselkoers van die 3e maand voorafgaand aan de maand van afreis.
Bij een boeking in de maand van afreis zelf of in de voorgaande maand, wordt de reissom evenwel bepaald aan de hand van de meest recente bekendgemaakte geactualiseerde brandstofprijs. Afhankelijk van het precieze ogenblik van boeking, is dit de gemiddelde brandstofprijs van de maand of de 2e maand voorafgaand aan de maand van afreis.

3.3.1b Fuel Protection Program
Bij boeking van de optie ‘Fuel Protection Program’ is de mogelijkheid tot prijsaanpassing van art. 3.3.1a niet van toepassing, en kan er dus géén brandstoftoeslag/-korting meer worden aangerekend na boeking bij wijzigingen van de brandstofkost voor het vliegvervoer.
Het ‘Fuel Protection Program’ kan niet worden geboekt voor een pakketreis waarvoor er, gezien de afreisdatum, geen prijsaanpassing meer kan gebeuren in overeenstemming met art. 3.3.1a.

3.3.2. Vervoer per lijnvlucht
De prijs voor het vervoer per vliegtuig is berekend volgens de tarieven die golden op 29.09.2014, met inbegrip van de op dat ogenblik gekende brandstoftoeslagen.

3.3.3.a Mogelijkheid tot prijsaanpassing
De door de luchtvaartmaatschappij ná deze datum meegedeelde brandstoftoeslagen of kortingen worden netto bij de reissom gevoegd respectievelijk ervan afgetrokken.

3.3.3.b Vermijd brandstoftoeslag bij lijnvluchten
De optionele mogelijkheid wordt geboden om lijnvluchttickets onmiddellijk bij boeking integraal te betalen tegen het tarief dat geldt op het moment van boeking (dus rekening houdend met de dan eventueel van toepassing zijnde brandstoftoeslag of -reductie). Dit komt dus overeen met een verhoogd voorschot. Hierdoor wordt de ticketprijs vast en kunt u niet meer geconfronteerd worden met een eventuele nieuwe fueltoeslag of -reductie.
Let wel: bij eventuele annulering of wijziging van dergelijke tickets moet bijgevolg 100% kosten aangerekend worden.
Voor rondreizen waarvoor een minimumaantal deelnemers vereist is, is een dergelijke regeling per definitie niet van toepassing. Indien u voor deze optie kiest kan er geen reductie meer toegekend worden in het geval een eventueel bij boeking reeds bestaande brandstoftoeslag achteraf zou dalen.

3.4 Vervoer per trein, bus of bootDe prijs voor het vervoer per trein, bus of boot is berekend volgens de tarieven die golden op 12.04.2019. De door de vervoersmaatschappij nà deze datum meegedeelde toeslagen of kortingen worden netto bij de reissom gevoegd respectievelijk ervan afgetrokken.

4. Betaling van de reissom
4.1 Voorschot
Het voorschot bedoeld in art. 7 van de Algemene voorwaarden bedraagt 40 % van de totale reissom, met een minimum van de kostprijs van de vluchten (gekend indien reisdienst -of gekoppeld reisarrangement). In geval van een late boeking (minder dan 6 weken voor het vertrek naar de bestemming) is de volledige reissom onmiddellijk verschuldigd. De betaling van de reiziger aan de reisbemiddelaar is bevrijdend ten aanzien van de reisorganisator. In geval van terugbetaling door de reisorganisator aan de reisbemiddelaar is dit bevrijdend ten aanzien van de reiziger. Indien enkel het hotelverblijf gereserveerd werd, dient de volledige reissom onmiddellijk bij reservering voldaan te worden.

4.2 Laattijdige of niet-betaling
4.2.1 Boekingen 42 dagen of meer voor afreis
Bij niet- of onvolledige betaling van een rekening op de vervaldag zijn van rechtswege en zonder noodzaak tot voorafgaande ingebrekestelling verschuldigd:
– conventionele interesten van 12% per jaar op het onbetaalde bedrag, te rekenen vanaf de vervaldag;
– een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 10% van het onbetaalde bedrag, met een minimum van €75;
Indien een rekening niet volledig is betaald op de vervaldag heeft WeTravel2 het recht om de reis na ingebrekestelling te annuleren. In dat geval is de annuleringsvergoeding voorzien in artikel 6 verschuldigd door de reiziger, onder voorbehoud van het recht van WeTravel2 om bijkomende schadevergoeding en interesten te vorderen. De eventuele door de reiziger betaalde voorschotten zullen met de aangerekende vergoeding worden verrekend.
4.2.2 Boekingen minder dan 42 dagen voor afreis
Bij gebreke aan onmiddellijke betaling van de volledige reissom heeft WeTravel2 het recht om de reis van rechtswege en zonder ingebrekestelling te annuleren. In dat geval is de annuleringsvergoeding voorzien in artikel 6 verschuldigd door de reiziger, onder voorbehoud van het recht van WeTravel2 om bijkomende schadevergoeding en interesten te vorderen. De eventuele door de reiziger betaalde voorschotten zullen met de aangerekende vergoeding worden verrekend.

5. Annulering door de reiziger
5.1 Algemeen
De annulering van een gereserveerde reis moet via de reisbemiddelaar schriftelijk aan de reisorganisator meegedeeld worden, met aanduiding van de referentie van de boeking. Annuleren kan alleen op werkdagen tijdens de kantooruren (van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 17 uur). Een annulering buiten deze tijdspanne wordt pas behandeld op de eerstvolgende werkdag.

5.2 Vergoeding
De verschuldigde vergoeding hangt af van het tijdstip van de annulering.
a) Tot 35 dagen voor de vertrekdag: 40% van de prijs zonder vluchten, met een minimum van €125 per persoon; vermeerderd met de aangerekende kosten van de luchtvaartmaatschappij
b) vanaf de 34e tot de 21e dag voor de vertrekdag: 50% van de prijs zonder vluchten met een minimum van €175 per persoon; vermeerderd met de aangerekende kosten van de luchtvaartmaatschappij
c) vanaf de 20e tot de 10e dag voor de vertrekdag: 75% van de prijs zonder vluchten, vermeerderd met de aangerekende kosten van de luchtvaartmaatschappij
d) minder dan 10 dagen voor de vertrekdag of bij niet-aanmelding: de volledige reissom.

6. Vervanging en wijziging door de reiziger
Wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard tegen betaling van kosten, naast de eventuele prijsaanpassing.

6.1 Overdracht
a) Tot 35 dagen voor de vertrekdag: de door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten verhoogd met €25 per persoon.
b) vanaf de 34e dag voor de vertrekdag: de door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten verhoogd met €50 per persoon.

6.2 Andere wijzigingen
6.2.1 Kamertype, maaltijdregime, hulpmiddelen, medische ondersteuning
a) Tot 35 dagen voor de vertrekdag: €25 per dossier;
b) vanaf de 34e dag voor de vertrekdag: €50 per dossier.

6.2.2 Wijziging van de vertrek- en terugreisdatum: annuleringskosten

6.2.3 Wijziging van hotel
a) Tot 35 dagen voor de vertrekdatum: € 25 per dossier;
b) vanaf de 34e dag tot de 7e dag voor de vertrekdag: € 50 per dossier;
c) minder dan 7 dagen voor de vertrekdag: 3 overnachtingen (volgens de prijs ‘+nacht’) verhoogd met € 50 per dossier.

6.2.4 Bijzondere schikkingen
Bij voorafbetaling van accommodatie of andere diensten of volgens de bijzondere voorwaarden bij cruises, binnenlands transport, rondreizen, hotels, enz. kunnen de kosten oplopen tot 100%, zelfs als de annulering lang voor het geplande vertrek plaatsvindt.
Dat bedrag moet geteld worden bij de kosten die de luchtvaartmaatschappij aanrekent en de administratiekosten op het moment van de annulering (zie boven).

6.2.5 Lijnvluchten
a) tot 29 dagen voor vertrek: de kosten bepaald door de luchtvaartmaatschappij (die kunnen variëren van een administratieve boete tot de prijs van het volledige vliegtuigticket, verhoogd met €12,50 per persoon.)
b) van 28 tot 8 dagen voor vertrek: de kosten bepaald door de luchtvaartmaatschappij (die kunnen variëren van een administratieve boete tot de prijs van het volledige vliegtuigticket, verhoogd met €25 per persoon.
c) vanaf de 7de dag voor vertrek: 100 % van de reissom

7. Aansprakelijkheid van de reisorganisator
7.1 Algemeen
De aansprakelijkheid wordt geregeld door de Wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten. De aansprakelijkheid van de reisorganisator (indien van toepassing) is niet betrokken in geval van overmacht, een gebeurtenis die hij zelfs met inachtneming van de grootste zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen of situaties zoals opgesomd in artikel 50 van de Wet van 21 november 2017. In de gevallen bedoeld in artikel 51, §3 van de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017 wordt de aansprakelijkheid van WeTravel2 beperkt tot driemaal de totale reissom.

7.2 ‘Communautaire lijst’ van luchtvaartmaatschappijen
In overeenstemming met artikel 9 van de Europese verordening (EG) nr. 2111/2005 is de reisorganisator verplicht u te informeren over het bestaan van een lijst van luchtvaartmaatschappijen die binnen de EU een exploitatieverbod opgelegd kregen, de zogenaamde communautaire lijst. Deze kan geconsulteerd worden op http://air-ban.europa.eu.

7.3 Identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappijen
In overeenstemming met artikel 11 van de Europese verordening (EG) nr. 2111/2005 moet de reisorganisator u informeren over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappijen die betrekking hebben op uw vlucht. Voor zover de identiteit nog niet bekend is op het ogenblik van de boeking wordt de naam vermeld van de maatschappij die waarschijnlijk de vlucht zal uitvoeren. De identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij wordt u meegedeeld bij het toesturen van de vliegtickets. Indien zich naderhand wijzigingen voordoen zal men u zo snel mogelijk informeren en in elk geval voor de check-in of, als er bij overstappen op een aansluitende vlucht geen check-in meer plaatsvindt, bij het instappen.

7.4 Wijzigingen en errata
Dit aanbod werd opgemaakt volgens de op het ogenblik van de redactie beschikbare gegevens. Eventuele errata en/of wijzigingen zullen als dusdanig zo vlug mogelijk meegedeeld worden.

7.5 Begin en einde van de diensten
De diensten van de reisorganisator nemen een aanvang op de luchthaven van vertrek en eindigen op de luchthaven na de terugvlucht bij vliegtuigreizen, respectievelijk de op- en afstapplaats bij andere vervoermiddelen.

8. Klachtenregeling
8.1 Klachten op de bestemming
Elke klacht moet zo spoedig mogelijk ter plaatse gemeld worden, liefst in deze volgorde:
– Aan de betrokken dienstverlener
– Aan WeTravel2 (nadere gegevens in de reisdocumenten)
Indien de klacht enkel na de vakantie ingediend wordt, kunnen de feiten niet altijd vastgesteld worden en kan het recht tot compensatie vervallen.
Werd de gemelde klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, moet de reiziger uiterlijk één maand na het einde van de reis per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een officiële klacht indienen.

8.2 Niet verkregen diensten
De terugbetaling van niet verkregen diensten kan alleen gebeuren na voorlegging van een attest van de betrokken dienstverlener waarin duidelijk vermeld staat welke diensten de reiziger niet heeft ontvangen en in aanmerking komen voor terugbetaling.

8.3 Bewijsstukken
Bij het indienen van een klacht dienen alle relevante bewijsstukken te worden voorgelegd. Enkel bewijskrachtig ingediende klachten kunnen in aanmerking worden genomen. Voor het indienen van een klacht inzake de uitvoering van een vlucht kan de voorlegging worden gevraagd van het ticket en de originele instapkaart (boarding pass).

9. Reisdocumenten
De reisdocumenten bevatten de vliegtuigtickets en de vouchers voor de andere gereserveerde diensten, samen met de praktische informatie betreffende de reis. De documenten zijn uiterlijk 10 dagen voor het vertrek ter beschikking bij WeTravel2 en worden per post en/of elektronisch bezorgd aan de klant.

10. Informeringsplicht
De reizigers worden verzocht kennis te nemen van belangwekkende inlichtingen betreffende diverse aspecten van hun vakantie. 

11. Voorwaarde voor boeking
Een boeking kan enkel gebeuren door een handelingsbekwame, meerderjarige persoon, of een minderjarige persoon onder de in dit artikel vermelde voorwaarden. Een boeking door een minderjarige persoon zal worden geweigerd tenzij de minderjarige de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt, de minderjarige bijgestaan wordt door diens ouders of legale voogd, de minderjarige de schriftelijke toestemming van die persoon kan voorleggen én de verstrekker van de accommodatie waar de minderjarige zal verblijven zijn akkoord verleent met een verblijf van (een) niet-begeleide minderjarige(n). De boeking zal pas rechtsgeldig tot stand gekomen zijn indien aan al deze voorwaarden is voldaan, en nadat de verstrekker van de accommodatie zijn schriftelijk akkoord met het verblijf van de minderjarige(n) heeft verstrekt.