tvlHet Vlaams label voor toegankelijk toerisme bestaat 10 jaar, en die verjaardag liet Toerisme Vlaanderen niet onopgemerkt voorbij gaan. Samen met Vlaams minister van toerisme zette Toerisme Vlaanderen een aantal van de allereerste logiesuitbaters die destijds het label behaalden in de bloemetjes. Ze reikten ook een 10-tal nieuwe toegankelijkheidslabels uit. Vandaag beschikken zo’n 340 logies in Vlaanderen over een toegankelijkheidslabel. Toerisme Vlaanderen blijft zich inzetten om dat aantal verder omhoog te krijgen.

Het toegankelijkheidslabel is een kwaliteitskenmerk en vertelt in één oogopslag of rolstoelgebruikers en andere klanten met een tijdelijke of permanente beperking helemaal zelfstandig of met een minimum aan hulp in een logies terecht kunnen. Uitbaters die ‘basistoegankelijk’ zijn hebben een A-label. Dit betekent dat rolstoelgebruikers of mensen met een tijdelijke of permanente beperking er met een minimum aan hulp kunnen genieten van een deugddoend verblijf. Uitbaters die een A+-label hebben zijn ‘comfortabel toegankelijk’.  Dit wil zeggen dat alle essentiële delen van het logies zelfstandig bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar zijn.

10 jaar geleden waren er amper 26 vakantieverblijven in Vlaanderen met een A-label. Voor rolstoelgebruikers of mensen met een tijdelijke of permanente beperking was het toen absoluut geen sinecure om een geschikt vakantie-adres te vinden. Vandaag beschikken al meer dan 340 Vlaamse vakantieverblijven, toeristische infokantoren en bezoekerscentra over een A of A+ label en zijn steeds meer uitbaters overtuigd van het belang van een toegankelijk logies.

Nochtans krijg je het A of A+ label niet zomaar. Ons land heeft niet meteen een traditie in toegankelijk bouwen en inrichten. Een logies toegankelijk maken vergt dan ook ernstige inspanningen. Toerisme Vlaanderen ondersteunt de sector daarbij met raad en daad. Inter, een onafhankelijk overheidsagentschap, komt ter plaatse om de nodige opmetingen te doen en oplossingen te adviseren voor eventuele knelpunten. Een speciale labelcommissie met vertegenwoordigers uit de sector en ervaringsdeskundigen beslist dan uiteindelijk over het toegekende labelniveau.

Reizigers met een beperking en hun reisgezelschap vormen trouwens een almaar groeiende markt. Alleen al binnen Europa ondernemen mensen met een beperking zo’n 780 miljoen reizen per jaar. Dat aantal zou nog met zo’n 35 procent kunnen stijgen.

Meer info: www.toerismevlaanderen.be/toegankelijkheid